hypernymy

English Dictionary -> Letter H -> hypernymyhypernymy Definitionhypernymy Synonyms


© Art Branch Inc.